เกี่ยวกับเรา

พวกเราคือ

บริษัท ครีเอแพค จำกัด

การแข่งขันของโลกธุรกิจในปัจจุบันมีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความก้าวหน้าตามเทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ในการสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ดังนั้น การออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การแข่งขันของโลกธุรกิจในปัจจุบันมีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความก้าวหน้าตามเทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ในการสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ดังนั้น การออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ลูกค้าของเรา