พวกเราคือ

บริษัท ครีเอแพค จำกัด

การแข่งขันของโลกธุรกิจในปัจจุบันมีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความก้าวหน้าตามเทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ในการสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ดังนั้น การออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา

งานของเรา

เราให้บริการงานบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท ที่มีคุณภาพบริการที่รวดเร็ว และราคาที่เหมาะสม

บริการงานบรรจุภัณฑ์ครบวงจร


    Call center : 02-294-7062-3 , Email : info@www.creapackthai.com